1. Vyberte si ukazovateľ

* v parite kúpnej sily

2. Vyberte si vašu krajinu

3. Vyberte si porovnávanú krajinu

4. Zvoľte si tempo dobiehania (+) / zaostávania (-)

vlastné: p.b. za rok

Dobiehanie v čase

Zdroj: Eurostat

Kedy Slovensko dobehne Priemer EÚ 15?

v roku 2035

Porovnanie s krajinami V4
Slovensko2035
Česká republika2049
Maďarsko2055
Poľsko2043