1. Vyberte si ukazovateľ

* v parite kúpnej sily

2. Vyberte si vašu krajinu

3. Vyberte si porovnávanú krajinu

4. Zvoľte si tempo dobiehania (+) / zaostávania (-)

vlastné: p.b. za rok

Dobiehanie v čase

Zdroj: Eurostat

Kedy Slovensko dobehne Priemer EÚ 15?

v roku 2039

Porovnanie s krajinami V4
Slovensko2039
Česká republika2040
Maďarsko2056
Poľsko2045