1. Vyberte si vašu krajinu

2. Vyberte si porovnávanú krajinu

3. Zvoľte si tempo dobiehania (+) / zaostávania (-)

vlastné: p.b. za rok

Dobiehanie v čase

Zdroj: Eurostat

Kedy Česká republika dobehne Priemer EÚ 15?

v roku 2049

Porovnanie s krajinami V4
Slovensko2035
Česká republika2049
Maďarsko2055
Poľsko2043