1. Vyberte si ukazovateľ

* v parite kúpnej sily

2. Vyberte si vašu krajinu

3. Vyberte si porovnávanú krajinu

4. Zvoľte si tempo dobiehania (+) / zaostávania (-)

vlastné: p.b. za rok

Dobiehanie v čase

Zdroj: Eurostat

Kedy Maďarsko dobehne Priemer EÚ 15?

v roku 2044

Porovnanie s krajinami V4
Slovensko2045
Česká republika2031
Maďarsko2044
Poľsko2043