1. Vyberte si ukazovateľ

* v parite kúpnej sily

2. Vyberte si vašu krajinu

3. Vyberte si porovnávanú krajinu

4. Zvoľte si tempo dobiehania (+) / zaostávania (-)

vlastné: p.b. za rok

Dobiehanie v čase

Zdroj: Eurostat

Kedy Slovensko dobehne Priemer EÚ 27?

v roku 2031

Porovnanie s krajinami V4
Slovensko2031
Česká republika2027
Maďarsko2029
Poľsko2026